Dětský domov Krompach

Podpořili jsme finančně pořízení osobního vozidla z projektu „sociální automobil“, které bude sloužit pro účely Dětského domova v Krompachu. Poděkování zde.